SVEDOČANSTVA I NAGRADE

Profesional Medic je poslovao i posluje sa skoro svim državnim bolnicama na teritoriji Srbije, a i sa više njih na teritorijama Crne Gore i Bosne. Ponosni smo na dugogodišnju saradnju sa brojnim ustanovama i doktorima. Neki od njih su bili ljubazni da nam saopšte na koji način vide našu firmu i kako posluju sa istom.

“Poštovani, Nama kao korisniku Vaših usluga i isporučenih dobara je zadovoljstvo poslovati sa firmom kao što je Profesional Medic”

Stanoje JacovićNačelnik odeljenja za nabavku opšte bolnice Kruševac

“Dugogodišnja saradnja na nivou imena firme, Profesionalno. Na svaku opasku, zahtev i sugestiju, tim inžinjera je odreagovao brzo i u skladu sa potrebama. Podržavaju inovacije, nesebično izlaze u susret korisnicima usluga na svakom nivou”

Nermin FekovićAnesteziolog
Tokom svog poslovanja dobili smo nagrade:
1

2013 Market breakthrough
2

2018 Growth breakthrough
3

2017 Long-term cooperation
4

2019 Growth breakthrough
sve od Shenzhen Mindray Bio-medical electronics co., Ltd
Imamo osnova da kažemo da i u budućnosti očekujemo ostvarenje boljih rezultata, jer iz godine u godinu proširujemo svoje poslovanje i postavljamo ga na lestvicu više.

Unapredite vaše poslovanje najmodernijom medicinskom
opremom; vaši klijenti to zaslužuju !

Kontaktirajte nas