HyLed X Series

HyLed X Serija

Operacione lampe

Podesiva temperetura boje pomaže doktorima

Multi - Patch Superpozicija tehnologije

HyLed X serija podržava novu tehnologiju višeslojnog preklapanja zraka kroz grupu inovativnih sočiva da bi se stvorilo čisto i homogeno svetlosno polje, čak i kada je svetlo zaklonjeno do 80%. Lampa poseduje 24 grupe sočiva. Svaka pojedinačna grupa formira svoj preklopni zrak i sabira se sa drugim grupama radi nastajanja uniformnog svetlosnog snopa u operativnom polju. Ultra-malo svetlosno polje sa površinom minimum 14 cm može se postići da zadovolji specificne potrebe određenih hirurških operacija.

iRelax za smanjenje umora očiju

Tokom hirurške operacije, medicinsko osoblje radi ispod operacionih svetala visokog inteziteta, izazivajući intraoperativan vidni umor i povećava šansu da dodje do hirurških grešaka. Karakteristike iRelax HyLED X Serije nude opuštajuće svetlo i mogućnost podešavanja svetlosti, a sve to kako bi se umanjla osetljivost na svetlost ekrana i  korisnici oslobodili zamora očiju.

Opuštajuće svetlo

Stvaranje postepenog prelaska intenziteta svetlosti između osvetljenog hirurškog područja i ambijentalnog osvetljenja u operacionoj sali.

Glatka svetlost

Omogućavajući lagano osvetljenje dozvoljava doktorima da prilagode oštrinu vida prema Weberevom zakonu, kada su operaciona svetla uključena ili isključena.

Temperatura boje

Podesiva temperetura boje pomaže doktorima da razlikuju različite tipove tkiva tokom operacije. 

Jednostavan za upotrebu i dizajn

Dizajn za korisnika olakšava podešavanje osvetljenja i svetlosnog polja za različite kliničke potrebe. Brzo prebacivanje između 6 različitih načina osvetljenja povećava efikasnost hirurških procesa i dozvoljava lekarima i sestrama da uvek budu fokusirani na svoje pacijente. Prisutna je multifunkcionalna ručka sa specijalnim dizajnom senzora, spojevi male otpornosti i specijalni režim osvetljenja.

Unapredite vaše poslovanje najmodernijom medicinskom
opremom; vaši klijenti to zaslužuju !

Kontaktirajte nas