Transportni inkubator TI - 2000

Opis proizvoda

 • Vazdušni režim i režim za bebe kontrolisani putem mikro kompjutera
 • Mogućnost korišćenja jednosmernog i naizmeničnog napajanja, 12V ili 24V DC u ambulantnom vozilu.
 • Podešena temperatura, temperatura vazduha, temperatura bebe I kapacitet interne baterije mogu biti prikazani odvojeno
 • Višestruka upozorenja o kvaru putem alarma
 • Tri režima napajanja: naizmenična struja, jednosmerna struja i baterija
 • Dvostruki zidni poklopac sa bočnim vratima za lako izvlačenje ležaja
 • Funkcije kolica: podešavanje visine, amortizacija i zakočenje.
 • Boca sa kiseonikom i konfiguracija dovoda kiseonika
 • Lampa za posmatranje
 • Nečujni jednosmerni DC motor
 • Opcione konfiguracije: temperatura iznad 37℃, kolica za ambulantno vozilo

Unapredite vaše poslovanje najmodernijom medicinskom
opremom; vaši klijenti to zaslužuju !

Kontaktirajte nas