BeneFusion DS5 Standard

BeneFusion DS5 Standard

Priključne stanice

Pojednostavljeno i fleksibilno

Jedan kabal za napajanje

Integrisani kabl za napajanje i upravljanje infuzijskom kanilom, čuva prostor pored kreveta i izbegava kliničke rizike koji su prouzrokovani masom žica na taj način čineci odeljenja čistim i urednim

Brza utičnica

Gurajuća pumpa sa “klik” zvukom. Instalacija za tačnu konekciju sa podacima i snagom

Struktura slotova

Integracija infuzionog sistema za svaku kombinaciju od 2 do 24 pumpe.

Upravljanje alarmom

3.5 inčni ekran u boji i velika lampica alarma na vrhu prikazuje poslednje alarme za svaku pumpu; to pomaže korisniku da reaguju mnogo efektnije i na vreme, takođe umanjuje buku, čime omogućuje tiše okruženje. 

Učite i naučite

Infuzijski parametri mogu biti automatski sinhronizovani putem ručnog podešavanja ili internet konekcije. 
Visoko efektivni parametri konfiguracije neosiguravaju samo koenzistentnost sistema infuzijske pumpe bez stanice; oni pojednostavljuju  podešavanje više pumpi a takođe smanjuje kliničko opterećenje rada i poboljšavaju sigurnost pacijenta.

Automatski više-kanalni prenos

Funkcija prenosa dopušta kontinuiranu infuziju u bilo kom redosledu; korisnici ne moraju da zaustave pumpu kako bi promenili podešavanje, održava stalnu koncentraciju lekova u plazmi, smanjuje vreme alarma i problem sa ponovnim punjenjem lekova.

Besprekoran prenos podataka

Svi podaci o tretmanu mogu biti besprekorno povezani nakon priključivanja i transfera. Automatsko prikupljanje potpune količine infuzije, štiti korisnike od opterećenja.

Lako povezivanje

Povezivanje sa BeneFusion CS5 centralnim sistemom za nadgledanje; Bene Fusion DS5 standard se može povezati na CIS/ HIS preko BeneFusion CS5 centralnog sistema za nadgledanje. BeneFusion CS5 šalje informacije o nadgledanju u realnom vremenu, tako da možete videti sve podatke o pacijentu u bilo koje vreme u svakoj tačci nege.

Povezivanje na BeneVision N seriju pacijent monitor

Potrebno je da se infuzione pumpe povežu na pacijent monitore, jer infuzija značajno utiče na vitalne znake pacijenata. DS5 standard može se povezati na BeneVision N seriju pacijent monitora, tako da negovatelji mogu direktno videti efekat infuzijske terapije na vitalne znake i imati bolje razumevanje pacijentovog statusa. U međuvremenu sve integrisane informacije mogu se eventualno kombinovati sa podacima  pacijenta i onda poslati putem CMS ili HIS/EMER putem EGatewaya

Pogodno rešenje za montažu

Ručka na vrhu, pogodan za transfer.

Rešenje za ugradnju u više smerova

Horizontalno i vertikalno

Unapredite vaše poslovanje najmodernijom medicinskom
opremom; vaši klijenti to zaslužuju !

Kontaktirajte nas