VT5230

  • Razdvojiv TFT ekran od 15 inča, osetljiv na dodir, sa navigacionim dugmetom, obezbeđuje jednostavan i intuitivan interfejs
  • Kombinuje invazivnu i neinvazivnu ventlaciju:

Invazivna ventilacija

  • Omogućava podršku mehaničkoj ventilaciji, uz strategije za zaštitnu ventilaciju pluća
  • ATC smanjuje otpor zbog endotrahealne cevi ili traheostomske kanile i time smanjuje pacijentov disajni rad

Neinvanzivna ventilacija

  • Veoma precizni režim neinvazivne ventilacije smanjuje rizik za intubaciju i trajanje hospitalizacije

Isplativ

Dugotrajni intergrisani metalni izduvni ventil može se lako razdvojiti i sterilisati parom u autoklavu, čime se smanjuju troškovi održavanja

Napredni pneumatski sistem

Jedinstveni pneumatski sistem osigurava preciznost isporuke gasa

Podržava eksternu komunikaciju

  • Serijski RS-232 interfejs omogućava povezivanje sa bolničkim monitoringom i sistemom menadžmenta podataka o pacijentima
  • Softver se može ažurirati putem interneta ili USB-a

Mehanika pluća

Statična komplijansa, otpor vazdušnih puteva, PEEPi i P0.1, pomaže pri evaluaciji tretmana

Promišljeno rešenje za konfiguraciju

Može biti postavljen na mobilna kolica ili okačen na plafonski privezak sa ili bez vazdušnog kompresora

Unapredite vaše poslovanje najmodernijom medicinskom
opremom; vaši klijenti to zaslužuju !

Kontaktirajte nas