Incubator-YP-2008

Inkubator za bebe YP - 2008

Opis proizvoda

 • Dva kontrolna režima: vazdušni režim i režim za bebe kontrolisani putem mikrokompjutera
 • Informacije se mogu sačuvati i proveriti na zasebnom LCD monitoru
 • Prikazivanje vlažnosti i koncentracije kiseonika, kao i servo kontrola
 • Funkcija podešavanja temperature iznad 37℃
 • Kružni sistem za cirkulaciju vazduha sa prednjim i zadnjim otpustom
 • Nečujni jednosmerni DC motor bez četkica
 • Operativna vrata na tri strane
 • Rendgenska kaseta ispod ležaja
 • Integrisisani senzorski modul i integrisani rezervoar za vodu na izvlačenje
 • Podesivi nagib ležaja
 • Podesiva visina komplentne jedinice
 • Upozorenja o kvaru putem alarma
 • Nečujni jednosmerni DC motor
 • RS-232 konektor
 • Opcione konfiguracije: Sistem za merenje težine, jednokratki temperaturni senzor za kožu i lampa za pregled

Unapredite vaše poslovanje najmodernijom medicinskom
opremom; vaši klijenti to zaslužuju !

Kontaktirajte nas