bed-HyBase 8300/8500

HyBase 8300/8500

Elektro-hidraulički operacioni sto

Elektro-hidraulički sto je sveobuhvatno rešenje za hirurške discipline. Zamenjujući troškove nabavke dodatnog stola sa mogućnošću specifičnih modula i ugrađenim sistemom za prepoznavanje modula.

bed-parts-HyBase 8300/8500

Unapredite vaše poslovanje najmodernijom medicinskom
opremom; vaši klijenti to zaslužuju !

Kontaktirajte nas