A series

A7

Mašina za anesteziju

Precizna kontrola

Uživajte u maksimalnim performansama u svim fazama anestezije.Potpuni spektar modula ventilacije udovoljava vašim potrebama kroz sve faze anestezije.

A7

Digitalni mešač gasa sa sigurnim niskim pritiskom

Digitalni mešač gasa olakšava i preciznije postavlja tok svežeg gasa. Optimizer svežeg gasa prikazuje preporučeno podešavanje protoka svežeg gasa u odnosu na trenutnu vrednost podešavanja i minimalni O2  potreban pacijentu. Omogućuje siguran mali protok i smanjuje trošenje anestetika i medicinskih gasova.

Precizno praćenje

Sa poboljšanim CO2 modulom sa jednim otvorom ili dvostrukim otvorom za anesteziju, Mindray Plug-and-Play Multi-Gas moduli pružaju obimne dah pod dah (breath-by-breath) analize FiO2 , EtO2 , CO2 , N2 O, auto detekciju pet anestetika kao  i BIS i NMT. 

AA merenje: Novi softver za računanje anestetika omogućava praćenje potrošnje agensa trenutno, i ima na umu troškove.

Povratak uzorka gasa:  Praćenje uzorka gasa vraća se u krug disanja, štedi troškove za medicinski gas  i anestetik i smanjuje otpadni gas.

Vidljiva anestezija, AA predviđanje

Po novom A7, moguće je predvideti budućnost Anestetičkog Agenta, za oba FiAA i EtAA. Trend punog vremena AA prikazuje trend AA za prošlost, sadašnjost i budućnost zajedno sa MAC vrednostima.

O2 predviđanje

Isto kao i AA predviđanje, trend pokazuje svež protok gasa O2 za oba i FiO2 i EtO2.

Oporavljanje pluća

Nova funkcija za oporavljanje pluća poboljšava razmenu gasova, respiratornu mehaniku i može suzbiti štetene efekte pneumoperitoneuma kod zdravih i gojaznih pacijenata tokom laparaskopske operacije.

NMT praćenje za optimalno vreme intubacije

Sa revolucionarnim integrisanim NMT modulom, nadzor opuštanja mišića lako se može postići na novom A7; što pomaže da se omogući endotrahealna intubacija.

Vizuelno samotestiranje i pametni alarm

Vizuelizacija sistema samotestiranja sa grafikonima… da pojednostavi operacione korake rada. Pametni alarm pruža informacije u realnom vremenu što omogućava ispravljanje fatalnih grešaka mnogo brže. 

Ravan meni, korisnički interfejs

Konfigurisan sa visokom rezolucijom, intuitivan, 15 inča displej. Korisnici mogu da konfigurišu i pogledaju parameter po potrebi. Izgled i jednostavan meni osiguravaju da svi parametri budu jasno prikazani u samo 2 koraka.

Kompletan dodir

Revolucionarna kontrola u potpunosti putem dodira, bez čvrstih taster, pomaže vam da komunicirate sa sistemom za anesteziju kao nikada do sada. Podloga na dodir i kontrola miša omogućavaju jednostavan kontrolni pristup i za stojeći i za sedeći položaj.

Lako podešavanje FGF

Sa digitalnim mešanjem gasova, korisnici mogu direktno podesiti protok i procenat O2, ili protok O2 i balasni gas. Pomoću tradicionalnih tastera koji se jednostavno koriste, korisnci mogu da podese FGF vrednost, digitalnim podešavanjem tastera. Rezervni mehanički merač protoka sa O2+AIR/N2O izbaciće se u slučaju da digitalni mešač gasova otkaže sa radom.

Unapredite vaše poslovanje najmodernijom medicinskom
opremom; vaši klijenti to zaslužuju !

Kontaktirajte nas