Aeon 8700A

Mašina za anesteziju

Sa velikom moći dolazi velika odgovornost

 • Napredan menadžment ventilacije obezbeđuje preciznu isporuku i raznovrsna podešavanja i time omogućuje efektivnu negu za mnogobrojne tipove pacijenata
 • Pordžava anesteziju sa malim protokom i mini protokom
 • Omogućava praktičan rad na održavanju disanja, jednostavna instalacija sa mogućnošću odstranjivanja, može da podnese čišćenje i sterilizaciju uz pomoć visoke temperature i visokog pritiska

Grafički prikaz:

 • Talasni oblici P-t, F-t, V-t
 • P-V, F-V petlje
 • Opcioni CO2-t talasni oblik
 • Referentne petlje za pregled kontrasta u realnom vremenu

Elektronski merač protoka

 • Dualni prikaz: LED i virtuelne cevi za dovod svežeg gasa
 • Mehanički merač protoka koji vrši monitoring ukupne zapremine gasa
 • Jednostavno i efikasno upravljanje

Ventilacioni interfejs

 • TFT LCD ekran od 12.1 inča osetljiv na dodir, jednostavan i intuitivan interfejs
 • Na istoj strani prikazuje glavnu ventilaciju, informacije o monitoringu podataka i obaveštenje za uzbunu
 • Minimalan disajni volumen od 20ml koji je prikladan za pacijente svih životnih doba

Reflektor i pomoćni sto

 • Reflektor sa LED izvorom svetlosti, efekat bez senke
 • Sto na rasklapanje proširuje radnu zonu i obezbeđuje veći prostor

Disajni sistem

 • Specijalni dvoslojni dizajn, CO2 kanister sa velikim kapacitetom
 • Režim brze reakcije pogodan za anesteziju sa malim protokom
 • Lak za rasklapanje i čišćenje, može se sterilisati u autoklavu
 • Prekidač vreća/ventil
 • Podesivi APL ventil obezbeđuje funkciju brzog otpuštanja

Napredni i pouzdani disajni krug

Veliki prigušivač – Bajpas – Konstanta temperatura od 35°C – Dugotrajni senzor

Legura aluminijuma i magnezijuma – Senzitivni keramički ventil za disanje
Sterilizacija u autoklavu – Metalni APL ventil sa funkcijom brzog otpuštanja

Unapredite vaše poslovanje najmodernijom medicinskom
opremom; vaši klijenti to zaslužuju !

Kontaktirajte nas