BeneVision N17/N15/N12

BeneVision N17/N15/N12

Pacijent Monitor

Korisničko iskustvo poboljšano vodećim tehnologijama

Sa najsavremenijom tehnologijom ekrana, BeneVision N Series pacijent monitori, isporučuju čiste, više-bojne, displeje širokog formata, za korisnike, radi pregleda informacija. Sa multi-tač operacijama, korisnici mogu da kontrolišu monitor i pregledaju podatke pacijenta brzo i lako.

high-precision

Korisnički uvid poboljšan profesionalnim aplikacijama

BeneVision N Series pružaju najbolje svetske tehnologije praćenja za vas, sa novim razvijanjem aplikacija. Savršeno rešenje za hemodinamičko praćenje, ne pruža samo različite metode merenja, CG, PiCCO, ScvO2, C.O. već pruža sveobuhvatni alat za analizu- HemoSight.
HemoSight se fokusira na hemodinamski proces lečenja i pruža odgovarajući alat za svaki stadijum.
Napredno modularno merenje, regionalne oksigenacije tkiva – INVOS rSO2.
Volumetrijska kapnografija i metabolička merenja pomažu u proceni adekvatnosti ventilacije i efikasno određuju podešavanja ventilacije, takođe dokazuju sigurnost odvikavanja i uklanjanja. Moćne kliničke pomoćne aplikacije (CAAs) podržavaju efikasno donošenje odluka, kada je vreme kritično.
Svaki CAAs fokusira se na glavne izazove kliničkog radnog toka, sa kojima se suočavaju pojedina odeljenja.

BeneVision N17/N15/N12

Rešenja optimizovana za svaku tačku nege

Za svaku tačku nege, kao što su ICU, CCU, NICU, OR, PACU, ER, BeneVision N pacijent monitori uvek pružaju odgovarajuće rešenje, da zadovolje vaše kliničke potrebe… za praćenje statusa pacijenta svuda, uvek, pa i na vašim mobilnim uređajima. 

Sa odličnim rešenjem za transport, BeneVision N pacijent monitor pruža lagan rad i sigurno upravljanje podacima kroz celokupan proces nege.  Uz BeneVision potrebno vam je manje vremena za rad a i pomaže vam da razumete promene pacijenta brzo. 

Sa HL7, BeneVision N pacijent monitor može direktno da se poveže sa kliničkom mrežom bolnice. BeneVision N sposoban je da prati više parametara istovremeno, pored kreveta i tokom transporta.

IT struktura dizajnirana za odličnu konekciju

Mindray sistem za praćenje pacijenata uključuje veliku prilagodljivost za integrisanje sa trenutnom mrežnom infrastrukturom bolnice, osiguravajući da su kritični podaci dostupni za kliničko odlučivanje i integrisani za snimanje pacijenta. 

Mindray centralna stanica i E-gateway poboljšavaju povezanost BeneVisiona sa vašim kliničkim svetom. Pored podataka o uređajima i drugi klinički podaci, tu su da podrže vašu dijagnozu i kliničke odluke.

Unapredite vaše poslovanje najmodernijom medicinskom
opremom; vaši klijenti to zaslužuju !

Kontaktirajte nas